Ogólnokształcące Liceum Lotnicze
Aktualności
Szczegółowe zasady rekrutacji do OLL
02.06.2018
w roku szkolnym 2018/2019

 

ZASADY REKRUTACJI DO OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO LICEUM LOTNICZEGO

     OBOWIĄZUJĄCE W ROKU SZKOLNYM - 2018/2019

  

 (Aby przejść dalej, kliknij w obrazek) 

 Wzory dokumentów do pobrania dla kandydatów
do Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie

na rok szkolny 2018/2019

Wypełnione druki, życiorys kandydata i kserokopię świadectwa ukończenia II klasy gimnazjum
(potwierdzoną za zgodność z oryginałem)  można już  przesyłać na adres:

 

Ogólnokształcące Liceum Lotnicze
ul. 2 Pułku „Kraków” 5
08-521 DĘBLIN

 Wzór podania o przyjęcie do OLL

    (Aby przejść dalej, kliknij w obrazek)
 Wniosek rodzica/opiekuna
 
  (Aby przejść dalej, kliknij w obrazek)
 

 


Deklaracja przystąpienia do badań lotniczo-lekarskich

(Aby przejść dalej, kliknij w obrazek)

 

 

 

 

  

 

OLL


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych