Ogólnokształcące Liceum Lotnicze
Aktualności
Licealiści w Ośrodku Szkolenia Personelu Służb Ruchu Lotniczego
02.03.2018
luty-marzec 2018
W minionych dniach uczniowie ze wszystkich oddziałów, pod opieką dyrektora szkoły, pana Andrzeja Jaworskiego, mieli możliwość zapoznania się z zadaniami Ośrodka Szkolenia Personelu Służb Ruchu Lotniczego, który jest elementem struktury Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych. Szczegółowe informacje na temat szkolenia przekazał Kierownik Ośrodka — starszy wykładowca ppłk nawig. mgr Jan Michta, który jest absolwentem Liceum Lotniczego:

"Jako "stary" licealista miałem ogromną przyjemność podzielenia się swoją wiedzą z zakresu szkolenia i funkcjonowania organów kontroli ruchu lotniczego. Kto wie, może któryś z Was też zasili szeregi MIL ATC."

Swój czas uczniom poświęcili także panowie: mgr Dariusz Kołodziejski – szef techniczny – asystent oraz instruktor pan kpt. Mariusz Bąbik.

Ośrodek realizuje swoją działalność szkoleniową i dydaktyczną w ramach CSDPL (Centrum Szkolenia i Doskonalenia Personelu Lotniczego) oraz przy wsparciu kadry naukowo-dydaktycznej Wydziału Lotnictwa, Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki oraz Studium Języków Obcych. W ośrodku szkoleni są podchorążowie studiów dwustopniowych, studenci cywilni z kierunku „Nawigacja”, słuchacze studium oficerskiego, żołnierze zawodowi z jednostek wojskowych SZ RP w ramach szkolenia kursowego oraz zainteresowane osoby ze środowiska cywilnego w ramach kursów komercyjnych. Szkolenia przebiegają na nowoczesnym symulatorze ATC z oprogramowaniem ARTMACS (AiR Traffic Military And Civil Simulator).


(Aby przejść do galerii - kliknij w zdjęcie poniżej)

A. Przedpełska


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych