Ogólnokształcące Liceum Lotnicze
Aktualności
REKRUTACJA 2019/2020
18.01.2019
Wzory dokumentów dla kandydatów do OLL na rok szkolny 2019/2020

 
 
Wzory dokumentów do pobrania dla kandydatów do Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie na rok szkolny 2019/2020.

Wypełnione druki, życiorys kandydata i kserokopię świadectwa ukończenia II klasy gimnazjum (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) lub kserokopię świadectwa ukończenia VII klasy szkoły podstawowej (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) można przesyłać na adres:
 

Ogólnokształcące Liceum Lotnicze
ul. 2 Pułku „Kraków” 5
08-521 DĘBLIN


Szczegółowe zasady rekrutacji zostaną zamieszczone w terminie późniejszym,

po ogłoszeniu przez Kuratorium Oświaty w Lublinie szczegółowego terminarza rekrutacji.
 

Poniższe wzory dokumentów znajdują się także w zakładce REKRUTACJA.
 
 
 
  Wzór podania o przyjęcie do OLL
(Aby przejść dalej, kliknij w obrazek)

Wniosek rodzica/opiekuna 
  (Aby przejść dalej, kliknij w obrazek)

Deklaracja przystąpienia do badań lotniczo-lekarskich
(Aby przejść dalej, kliknij w obrazek)


Zgoda kandydata do szkoły na przetwarzanie
danych osobowych w procesie rekrutacji

(Aby przejść dalej, kliknij w obrazek)

 

OLL


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych