Ogólnokształcące Liceum Lotnicze
Aktualności
Jubileusz zielonogórskiego Liceum Lotniczego
25.09.2019
Zielona Góra, 20-22 września 2019

 

 

 

Zespół „Dywizjon” pod kierunkiem pana Andrzeja Królikowskiego, uczestniczył w obchodach jubileuszu 40-lecia Liceum Lotniczego w Zielonej Górze. Uczniowie wystąpili z dwoma koncertami: podczas części oficjalnej, która miała miejsce w zielonogórskim urzędzie marszałkowskim oraz na terenie szkoły w czasie koleżeńskiego spotkania absolwentów.

 

Cenną inicjatywą było nawiązanie kontaktu pomiędzy samorządami uczniowskimi obydwu szkół, których historia we wczesnych latach funkcjonowania była tak bardzo bliska.

 

Liceum Lotnicze w Zielonej Górze utworzone zostało we wrześniu 1979 roku, jako filia szkoły w Dęblinie, a od 2 lutego 1982 roku stało się samodzielną szkołą. Początkowo szkoła prowadziła kształcenie chłopców w zawodzie mechanik osprzętu lotniczego. Głównym celem zielonogórskiego „lotnika” było przygotowanie kandydatów do dęblińskiej „szkoły orląt”. 1 września 1988 roku szkoła otrzymała imię kpt. pil. Eugeniusza Horbaczewskiego. Wraz ze zmianami strukturalnymi zachodzącymi w wojsku zmalało zapotrzebowanie na kandydatów do szkół wojskowych, a szczególnie do lotnictwa. Doprowadziło to do przekształcenia Liceum Lotniczego w Wojskowe Liceum Ogólnokształcące w 1989 roku. Niestety, dalsze zmiany spowodowały, że w 1992 roku decyzją Ministra Obrony Narodowej prawie wszystkie licea wojskowe zostały zlikwidowane, w tym także zielonogórskie. Od 1 września 1992 roku szkoła funkcjonuje jako IV Liceum Ogólnokształcące. Szkoła, pomimo przemian, utrzymała imię nadane Liceum Lotniczemu i podtrzymuje tradycje swojej poprzedniczki.

Podczas wyjazdu młodzież znajdowała się pod opieką wychowawczyń: pani Haliny Wieraszki i pani Bożeny Balcerek.

 

Więcej informacji o jubileuszu w lokalnej prasie:

Popularny "Lotnik" świętuje jubileusz 40-lecia istnienia

Popularny "Lotnik" ma już 40 lat, na imprezę zjechały tłumy. "Ta szkoła to stan umysłu!"

 

(Aby przejść do galerii – proszę kliknąć w zdjęcie poniżej)

 

A. Przedpełska, fot. Szymon Majka


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych