Ogólnokształcące Liceum Lotnicze
Dęblin

Rys historyczny Dęblina

     Dęblin położony jest w północno zachodniej części woj. lubelskiego u ujścia Wieprza do Wisły, w odległości 100 km od Warszawy, 70 km od Lublina, 25 km od Puław i około 60 km od Radomia. Teren miasta Dęblina obejmuje pow. 38,51 km2. Dęblin zamieszkuje około 19 000 mieszkańców. W Dęblinie funkcjonuje duży węzeł kolejowy, który umożliwia bezpośrednie połączenie ze Śląskiem, Pomorzem Zach., Podlasiem, Ziemią Lubelską i Rzeszowską, a także z Ukrainą i Białorusią. Rangę miasta podnosi istnienie przy WSOSP lotniska.     
      Pierwsza historyczna wzmianka o Dęblinie pochodzi z 14 Lipca 1397 r. Datę tę nosi sporządzony w Sączu akt sprzedaży wsi Dęblin przez jej dziedzica Piotra "de Deblin" Grotowi z Jankowic za 200 grzywien praskich. Kolejnymi właścicielami Dęblina byli Tarnowscy i Tarłowie. Od 1593 r. do początków XIX w. Dęblin był we władaniu rodu Mniszchów. W pierwszej połowie XVIII w. Józef Wandalin Mniszech buduje w Dęblinie rokokowy pałac, który wkrótce zostaje przebudowany według projektu architekta królewskiego Dominika Merliniego w duchu klasycyzmu stanisławowskiego. Na pałacu tym założono w 1783 r. pierwszy w Polsce piorunochron.

Pałac Mniszchów
     Na początku XIX w. dobra dęblińskie przechodzą w ręce książąt Jabłonowskich. W 1840 r. Dęblin i okolice objął we władanie feldmarszałek rosyjski Iwan Paskiewicz. W tym okresie rozpoczęta została budowa potężnej twierdzy wojskowej, składającej się z pięciobocznej cytadeli i siedmiu fortów. Wtedy również powstała osada "Irena" będąca centrum dzisiejszego Dęblina. W drugiej połowie XIX w. Dęblin stał się ważnym węzłem kolejowym, w związku z wybudowaniem linii Warszawa - Lublin (1877 r.) i Dęblin - Zagłębie (1885 r.).

Twierdza Dęblin
     Po odzyskaniu niepodległości w Dęblinie ulokowano wiele jednostek wojskowych, między innymi w 1921 r. w twierdzy - 15 pp "Wilków". Od tej pory Dęblin stał się miastem "militarnym". W 1927 r. Dęblin staje się siedzibą Oficerskiej Szkoły Lotniczej, słynnej później "Szkoły Orląt" W okresie II wojny światowej Dęblin jest początkowo broniony przez warszawską Brygadę Pancerno-Motorową pułkownika Roweckiego, a następnie przez 39 DP gen. Olbrychta. W czasie okupacji w dęblińskiej twierdzy został założony obóz jeniecki "Stalag 307", w którym zginęło ok. 80.000 jeńców radzieckich. Spod okupacji niemieckiej został wyzwolony 25 lipca 1944. W 1954 r. Dęblin otrzymał prawa miejskie.
     Miasto Dęblin posiada kilka interesujących i godnych zwiedzenia obiektów.
Są to przede wszystkim:
  • Muzeum Sił Powietrznych;
  • klasycystyczny pałac Mniszchów z końca XVIII w. z Parkiem w stylu angielskim;
  • kompleks Twierdzy Dęblin składający się z Cytadeli i kilku fortów.

 

Zapraszamy i oczekujemy Waszego przybycia.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych