Ogólnokształcące Liceum Lotnicze
Informacje dla rodziców

 

MATURA 2020

Drodzy Rodzice tegorocznych Maturzystów!
Informujemy Państwa, że wszystkie informacje o egzaminie maturalnym w roku 2020
(wraz z aktualizacjami) można znaleźć na stronie
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie pod adresem internetowym:

http://www.oke.krakow.pl
 
oraz na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:

https://cke.gov.pl

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 
Najważniejsze informacje dla Rodziców:
 

•    „Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „nowej” formule obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020” to dokument w formacie PDF, w którym opisano wszystkie procedury dotyczące egzaminów maturalnych w 2020 r. Poniżej odwołujemy się do niego pod nazwą „Informacja o sposobie organizacji (…)”. Dokument dostępny jest pod linkiem (proszę kliknąć):

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI (...)

•    Przedmioty, które są zdawane jako obowiązkowe i dodatkowe, wymieniono w „Informacjach o sposobie organizacji (…)” w sekcji 2.1. (str. 9).


•    Harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego znajduje się w komunikacie dyrektora CKE o harmonogramie, dostępnym pod linkiem (proszę kliknąć) – strony 4-7:

 
KOMUNIKAT O HARMONOGRAMIE EGZAMINÓW MATURALNYCH
 
•    Warunki przystąpienia do egzaminu maturalnego w innych niż główny terminach wyszczególnione są w „Informacjach o sposobie organizacji (…)”: termin dodatkowy – sekcja 3.7. (str. 23) lub poprawkowy – sekcja 3.8. (str. 23).


•    Rodzaj dokumentów, miejsca i terminów składania tych dokumentów, przede wszystkim deklaracji i dokumentów uprawniających do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających opisane są w „Informacjach o sposobie organizacji (…)” w odpowiednich sekcjach (według spisu treści).


•    Terminy obowiązujące uczniów klas maturalnych dostępne są pod linkiem (proszę kliknąć):

TERMINY DLA UCZNIÓW KLAS MATURALNYCH 2020

Terminy dla absolwentów, którzy zamierzają w roku szkolnym 2019/2020 przystąpić do egzaminu maturalnego:

TERMINY DLA ABSOLWENTÓW ZDAJĄCYCH MATURĘ 2020

•    Opłaty za egzamin maturalny – informacje zawarte są w „Informacjach o sposobie organizacji (…)” w sekcji 20 (str. 99).


•    Przyczyny unieważniania egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części ustnej lub pisemnej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego oraz przez dyrektora OKE lub dyrektora CKE, opisane są w „Informacjach o sposobie organizacji (…)”: pkt 12.4.1. (str. 66) oraz pkt 15.1.3. (str. 75).


•    Możliwości wglądu do pracy egzaminacyjnej omówiono w „Informacjach o sposobie organizacji (…)” – pkt 15.5. (str. 80).


•    Odpowiednie formularze dotyczące załatwiania wszelkich spraw związanych z egzaminami maturalnymi można znaleźć na stronie internetowej CKE i OKE w Krakowie – np. pliki edytowalne w wersji WORD/docx można pobrać stąd (proszę kliknąć) – dział „Organizacja”:

ZAŁĄCZNIKI do pobrania - FORMULARZE DO MATURY 2020
 

 
Wszystkie najważniejsze informacje w skróconej wersji
zawarliśmy w prezentacji:

 

30 września 2019 r.

 


 
Kalendarz roku szkolnego 2019/2020
 
  (Aby przejść dalej, kliknij w obrazek)
 
 
 


 
Informacja o ustalonych przez dyrektora szkoły dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w roku szkolnym 2019/2020
 E-learning
 
  (Aby przejść dalej, kliknij w obrazek) 
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania
 
  (Aby przejść dalej, kliknij w obrazek) 
Zasady usprawiedliwiania
nieobecności uczniów na zajęciach szkolnych
 
  (Aby powiększyć dokument, kliknij w obrazek poniżej)
 
 


 

REGULAMIN

FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO 
w Ogólnokształcącym Liceum Lotniczym 
im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury
w Dęblinie 

(Aby przejść dalej, kliknij w obrazek)
 

Program wychowawczo-profilaktyczny

 

  (Aby przejść dalej, kliknij w obrazek)

 

  
Procedury  Postępowania
Nauczycieli i Wychowawców w Sytuacjach Zagrożenia Dzieci
i Młodzieży Demoralizacją
 
  (Aby przejść dalej, kliknij w obrazek)

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych