Ogólnokształcące Liceum Lotnicze
Monografia OLL

 

Liceum Lotnicze

szkoła marzeń o lataniu

 

 

red. Janusz Ziółkowski

 

 Monografia stanowi pierwsze tego typu opracowanie dotyczące dęblińskiego Liceum Lotniczego. Zawiera m.in. wspomnienia absolwentów i pracowników związanych ze szkołą w różnych latach, kronikę najważniejszych wydarzeń sportowych, pełną listę absolwentów ze wszystkich roczników oraz bogatą dokumentację fotograficzną.
Przedmowę do monografii napisał gen. broni pilot Lech Majewski Dowódca Sił Powietrznych.

Monografia do nabycia
u sekretarza OLL pani Leokadii Iskry
budynek "Puchacz", pokój nr 10
Tel. 261 519 704

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych