Ogólnokształcące Liceum Lotnicze
REKRUTACJA


REKRUTACJA 2020/2021

 

 

Wzory dokumentów do pobrania dla kandydatów
do Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie
na rok szkolny 2020/2021

 
Wypełnione druki, życiorys kandydata i kserokopię świadectwa ukończenia
VII klasy szkoły podstawowej (potwierdzoną za zgodność z oryginałem)
można przesyłać na adres:

Ogólnokształcące Liceum Lotnicze
ul. 2 Pułku „Kraków” 5
08-521 DĘBLIN


Szczegółowe zasady rekrutacji zostaną zamieszczone
w terminie późniejszym, po ogłoszeniu przez
Kuratorium Oświaty w Lublinie szczegółowego terminarza rekrutacji.

  

 Wzór podania o przyjęcie do OLL
(Aby przejść dalej, kliknij w obrazek)


Wniosek rodzica/opiekuna 
  (Aby przejść dalej, kliknij w obrazek)
 

Deklaracja przystąpienia do badań lotniczo-lekarskich
(Aby przejść dalej, kliknij w obrazek)


Zgoda kandydata do szkoły na przetwarzanie
danych osobowych w procesie rekrutacji

(Aby przejść dalej, kliknij w obrazek)
 
 

Planowany w roku szkolnym 2020/2021
cennik badań lekarskich
dla kandydatów do Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego
 
(Aby przejść dalej, kliknij w obrazek)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych