Ogólnokształcące Liceum Lotnicze
REKRUTACJA

 

 Wzory dokumentów do pobrania dla kandydatów
do Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie

na rok szkolny 2018/2019

Wypełnione druki, życiorys kandydata i kserokopię świadectwa ukończenia II klasy gimnazjum
(potwierdzoną za zgodność z oryginałem)  można już  przesyłać na adres:

 

Ogólnokształcące Liceum Lotnicze
ul. 2 Pułku „Kraków” 5
08-521 DĘBLIN

 Wzór podania o przyjęcie do OLL

    (Aby przejść dalej, kliknij w obrazek)
 Wniosek rodzica/opiekuna
 
  (Aby przejść dalej, kliknij w obrazek)
 

 


Deklaracja przystąpienia do badań lotniczo-lekarskich

(Aby przejść dalej, kliknij w obrazek)

 

 

 

  

 

ZASADY REKRUTACJI DO OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO LICEUM LOTNICZEGO

     OBOWIĄZUJĄCE W MINIONYM ROKU SZKOLNYM - 2017/2018

  

 (Aby przejść dalej, kliknij w obrazek)Szczegółowe zasady rekrutacji na rok szkolny 2018/2019
zostaną zamieszczone w terminie późniejszym,
po ogłoszeniu ich przez Kuratorium Oświaty w Lublinie.

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych