Ogólnokształcące Liceum Lotnicze
REKRUTACJA


REKRUTACJA 2019/2020

 

ZASADY REKRUTACJI DO OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO LICEUM LOTNICZEGO

     OBOWIĄZUJĄCE W ROKU SZKOLNYM - 2019/2020

 

 
(Aby przejść dalej, kliknij w obrazek)

 
(Aby przejść dalej, kliknij w obrazek)

  

Wzory dokumentów do pobrania dla kandydatów
do Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie
na rok szkolny 2019/2020.

 
Wypełnione druki, życiorys kandydata i kserokopię świadectwa ukończenia II klasy gimnazjum (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) lub kserokopię świadectwa ukończenia VII klasy szkoły podstawowej (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) można przesyłać na adres:
 

Ogólnokształcące Liceum Lotnicze
ul. 2 Pułku „Kraków” 5
08-521 DĘBLIN

  

 Wzór podania o przyjęcie do OLL
(Aby przejść dalej, kliknij w obrazek)


Wniosek rodzica/opiekuna 
  (Aby przejść dalej, kliknij w obrazek)
 

Deklaracja przystąpienia do badań lotniczo-lekarskich
(Aby przejść dalej, kliknij w obrazek)


Zgoda kandydata do szkoły na przetwarzanie
danych osobowych w procesie rekrutacji

(Aby przejść dalej, kliknij w obrazek)
 
 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych