Ogólnokształcące Liceum Lotnicze
2016
Oddział A
Wychowawcy:

mgr Magdalena ĆWIKLAK
mgr Ewa SKRZYPACZOddział B
Wychowawcy:

mgr Katarzyna WĄSIK
mgr Krzysztof KALISZCZUKOddział C
Wychowawcy:

mgr Karol JAKUBASZEK
mgr Bożena BALCEREK


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych